Obec VAL

Dotazník - Sociální služby jsou potřeba

Vážení spoluobčané,

v nejbližší době najdete ve svých schránkách dotazník "Sociální služby jsou potřeba".

Dovolujeme si Vás požádat o spolupráci při vyplnění následujícího dotazníku, který si klade za cíl zmapovat stav a situaci potřebnosti sociálních služeb na Dobrušsku. Dotazník je anonymní.

Získané informace budou použity ke zlepšení a rozvoji sociálních služeb na Dobrušsku v rámci komunitního plánování. Zároveň pomohou přispět ke zlepšování stávajícího stavu sociálních služeb a přiblížit sociální služby potřebám jejich současných i potencionálních uživatelů.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 31. května 2017 na Informačním centru města Dobrušky, na Informačním centru Opočno nebo na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška či na místních obecních úřadech ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška. Dotazníky jsou v elektronické podobě k dispozici i na webu města Dobrušky. Děkujeme za spolupráci.

Bc. Bohuslav Matys – koordinátor komunitního plánování